Ticket Resolver
Ticket Dispenser & Ticket Resolver är ett system för att föra över information på ett säkert sätt över öppna nätverk. Lösningen baseras på PKI-standard. PKI står för Public Key Infrastructur. PKI innebär att kommunikationen mellan två parter garanteras av en tredje, en Cerification Authority (CA). PKI innebär möjligheter för både autentisering och kryptering. Syftet med autentisering är att veta vem man kommunicerar med. Detta garanteras genom publika, respektive privata nycklar som ges ut av en CA. Kryptering innebär att informationen som skickas förvanskas så att den är oläslig för den som inte har den rätta nyckeln för dekryptera.

Ticket Resolver är mottagningsobjektet för av Ticket Dispenser genererade biljetter. Denna funktion ska endast användas av de parter som har installerat Ticket Dispenser. Om du installerat Ticket Resolver på din server ska du istället använda Ticket Dispenser funktionen.
 
Beställning
Ticket Resolver återförsäljs av Cybercom Sweden AB - www.cybercom.com
 
Test
Var god och välj den DTD som du önskar testa.

Vilken DTD önskar du testa?