Ticket Dispenser
Ticket Dispenser & Ticket Resolver är ett system för att föra över information på ett säkert sätt över öppna nätverk. Lösningen baseras på PKI-standard. PKI står för Public Key Infrastructur. PKI innebär att kommunikationen mellan två parter garanteras av en tredje, en Cerification Authority (CA). PKI innebär möjligheter för både autentisering och kryptering. Syftet med autentisering är att veta vem man kommunicerar med. Detta garanteras genom publika, respektive privata nycklar som ges ut av en CA. Kryptering innebär att informationen som skickas förvanskas så att den är oläslig för den som inte har den rätta nyckeln för dekryptera.

Nedan möjliggörs att skapa Ticket Dispenser-biljetter som är signerade med en av BGCs testnycklar. Du ska endast använda denna funktion om du installerat Ticket Resolver på din server. Från denna funktion kan du generera testbiljetter som skickas till din server.
 
Beställning
Ticket Dispenser återförsäljs av Cybercom Sweden AB - www.cybercom.com
 
Test
Var god och välj testnyckel och den DTD som du önskar testa.

Välj testnyckel:


Vilken DTD önskar du testa?


Var ska länkning ske?